Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід

Комплексні системи захисту інформації

ISBN 978-5-4493-1505-2 - 380 стр. (укр.)

Издательство «Rídero» - 19.07.2018

Книга - це збірник лекцій, що містить опис етапів створення КСЗІ в ІТС: формування вимог до КСЗІ, складання політики безпеки та плану захисту інформації, вибір апаратно-програмного забезпечення, розроблення технічного завдання, проектування, введення в дію, випробування, дослідна експлуатація, державна експертиза та супровід КСЗІ, а також проведення державного контролю за станом ТЗІ та відповідальність за невиконання вимог захисту інформації.

З М І С Т

1. Головні принципи та етапи захисту від загроз. Номативно-правове забезпечення захисту інформації

2. Номативно-правові акти України та етапи створення КСЗІ

3. 1-й етап - формування вимог до КСЗІ

4. Модель порушника безпеки інформації в ІКС

5. Модель загроз для інформації в ІКС

6. Формування завдання та варіанту побудови КСЗІ

7. Основні вимоги до КЗЗ від НСД

8. Вимоги щодо захисту інформації від НСД в АС класу 1

9. Вимоги щодо захисту секретної інформації в АС класу 1

10. 2-й етап - розробка політики безпеки інформації в ІТС

11. Складання Плану захисту інформації в ІТС

12. Вибір операційної системи, антивірусу та засобів захисту

13. Опис КЗЗ від НСД, що мають експертні висновки

14. 3-й етап - технічне завдання на створення КСЗІ

15. 4-й етап - проектування КСЗІ

16. 5-й етап - введення КСЗІ в дію та оцінка захищеності інформації

17. Попередні випробування і дослідна експлуатація КСЗІ

18. Державна експертиза КСЗІ

19. 6-й етап - супровід КСЗІ

20. Приклади побудова КСЗІ в ІТС класу 3

21. Державний контроль за станом ТЗІ

22. Відповідальність за невиконання вимог захисту інформації

Читать бесплатный фрагмент книги

Книгу можна придбати в наступних інтернет-магазинах:

Rideró,  ЛитРесGoogle Play,  Bookmate,  Ozon

Книги | Автор | Статьи | Фильмы | Фото | Отзывы | Контакт | Студентам | Ветеранам | Творчество | Учебники | Астрология