05. Санаторно-курортное лечение

Витяг з «Інструкції про порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням у Держспецзв'язку», затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 20.09.2013 № 527, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2013 за № 1774/24306:

1.3. Рішення про направлення на санаторно-курортне лікування з визначенням санаторно-курортного закладу приймає санаторно-відбірна комісія Держспецзв'язку (далі - СВК) на підставі результатів поглибленого медичного обстеження з урахуванням медичних рекомендацій про потребу в санаторно-курортному лікуванні.

1.4. До санаторно-курортних закладів Держспецзв'язку, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України (далі - санаторно-курортні заклади) за наявності медичних показань і відсутності протипоказань не більше одного разу на рік направляються: ...особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких  інших  осіб  та їх соціальний захист» та які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі - ветерани Держспецзв'язку), і члени їх сімей...

1.5. До членів сім'ї осіб, звільнених з Держспецзв'язку, на яких поширюється дія цієї Інструкції, належать дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I або II групи; особи, які перебувають під їхньою опікою або піклуванням.

Належність до членів сім'ї особи, яка має право на санаторно-курортне забезпечення, та/або її вік підтверджуються:
- паспортом;
- свідоцтвом про народження;
- свідоцтвом про шлюб;
- довідкою підрозділу кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку або регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку (далі - органи Держспецзв'язку) про склад сім'ї.

Копії документів, що підтверджують належність до членів сім'ї особи, яка має право на санаторно-курортне забезпечення, завіряються в установленому порядку СВК або керівниками органів Держспецзв'язку. Незавірені копії документів СВК не розглядаються.

1.6. Путівки надаються особам, зазначеним у пункті 1.4 розділу I цієї Інструкції, відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, у порядку черговості у міру надходження путівок.

Ветерани Держспецзв'язку забезпечуються путівками державними органами, з яких вони були звільнені на пенсію, а у разі їх ліквідації - правонаступниками.

1.8. Путівками до санаторно-курортних закладів з оплатою 25 відсотків їх вартості забезпечуються: ...ветерани Держспецзв'язку...

1.9. Путівками до санаторно-курортних закладів з оплатою 50 відсотків їх вартості забезпечуються: ...члени сімей ветеранів Держспецзв'язку...

3.2. Для одержання санаторно-курортних путівок ветеранами Держспецзв'язку та іншими особами, звільненими з Держспецзв'язку, які зазначені у пункті 1.4 розділу I цієї Інструкції, до СВК подаються такі документи:

- заява на ім'я начальника Медичного центру про надання санаторно-курортного лікування з визначенням дати (число, місяць), строку (кількість діб) лікування, профілю санаторно-курортного закладу та переліку членів сім'ї, що потребують санаторно-курортного лікування;
- довідка № 070/о;
- копія посвідчення, яке дає право на пільги (засвідчена в порядку, встановленому в абзаці восьмому пункту 1.5 розділу І цієї Інструкції);
- довідка з Пенсійного фонду України про отримання пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

4.2. Після отримання від Медичного центру санаторно-курортних путівок особи, зазначені в пункті 1.4 розділу I цієї Інструкції, прибувають до санаторно-курортного закладу, зазначеного в путівці, та сплачують її вартість безпосередньо до каси цього закладу.

4.3. Витрати на санаторно-курортне забезпечення відшкодовуються фінансовим підрозділом Адміністрації Держспецзв'язку або органу Держспецзв'язку, в якому особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку проходять службу.

Для одержання відшкодування витрат на придбання путівок особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку подає через відповідний фінансовий підрозділ рапорт на ім'я Голови Держспецзв'язку (особи, які проходять службу в Адміністрації Держспецзв'язку, та керівники органів Держспецзв’язку) або керівника органу Держспецзв'язку, зазначеного в абзаці першому цього пункту, щодо відшкодування коштів за придбані путівки. До рапорту додаються такі документи:
- зворотний талон до путівки з відміткою санаторно-курортного закладу про проведене лікування або акт про надання послуг із санаторно-курортного лікування;
- документи в оригіналі, що підтверджують оплату вартості путівки (чеки, квитанції тощо);
- витяг з протоколу засідання СВК з рішенням про надання путівки.

4.4. Витрати на санаторно-курортне забезпечення ветеранам Держспецзв'язку чи іншим особам, звільненим з Держспецзв'язку, зазначеним у пункті 1.4 розділу I цієї Інструкції, відшкодовуються фінансовим підрозділом Адміністрації Держспецзв'язку або органу Держспецзв'язку (з якого їх було звільнено зі служби та/або який дислокується за місцем їх проживання).

Для одержання відшкодування витрат на санаторно-курортне забезпечення ветеран Держспецзв'язку чи інша особа, звільнена з Держспецзв'язку, зазначена у пункті 1.4 розділу I цієї Інструкції, подає через відповідний фінансовий підрозділ заяву на ім'я Голови Держспецзв'язку (особи, які були звільнені з Адміністрації Держспецзв'язку) або керівника органу Держспецзв'язку, зазначеного в абзаці першому цього пункту, щодо відшкодування коштів за придбані путівки. У заяві зазначаються місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та має відповідну відмітку у паспорті), спосіб відшкодування (через касу або на поточний рахунок) і банківські реквізити у разі проведення відшкодування на поточний рахунок.

До заяви додаються документи, зазначені в пункті 4.3 цього розділу, та засвідчена в порядку, встановленому в абзаці восьмому пункту 1.5 розділу І цієї Інструкції, копія посвідчення, яке дає право на пільги.

5.1. Санаторно-курортне лікування в санаторно-курортних закладах здійснюється тільки за іменними путівками, засвідченими печаткою СВК.

5.2. Особи, які прибувають до санаторно-курортного закладу, крім путівки, повинні мати паспорт громадянина України, санаторно-курортну карту встановленого зразка.

5.3. Діти, які прибули до санаторно-курортного закладу разом з батьками, повинні мати такі документи: свідоцтво про народження (до отримання ними паспорта громадянина України), санаторно-курортну карту для дітей та підлітків установленого зразка з даними обстеження і лікарського спостереження давністю не більше ніж 1 місяць, висновок лікаря-дерматолога про відсутність заразних захворювань шкіри, довідку про відсутність контакту з інфекційними хворими давністю не більше ніж 3 дні, довідку про проведені щеплення.

Книги | Автор | Статьи | Фильмы | Фото | Отзывы | Контакт | Студентам | Ветеранам | Творчество | Учебники | Астрология