10. Учебные пособия по информационной безопасности

Проведение занятий по информационной безопасности

Вараксін О.О.,Васіліу Є.В., Горохов С.М., Кільдішев В.Й., Кононович В.Г. Кібербезпека мереж наступних поколінь // Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2013

Голев Д.В., Кононович В.Г., Хомич С.В. Методики оцінки інформаційної захищеності телекомунікацій // Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2013

Горохов С. М., Кондратьєва Н. В., Кононович В. Г., Стайкуца С. В. Програми та методики державної експертизи інформаційної захищеності телекомунікацій // Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2013

Грайворонський М.В., Новіков О.М. Безпека інформаційно-комунікаційних систем // Київ: BHV, 2009.

Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі // Київський національний економічний університет, 2002

Єсін В.І., Кузнецов О.О., Сорока Л.С. Безпека інформаційних систем і технологій // Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2013

Задірака В.К., Олексюк О.С., Недашковський М.О. Методи захисту банківської інформації // Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова, 1999

Захарченко М.В., Топалов В.В., Русляченко М.С. Інформаційна безпека ІКС. Частина 1. Захист інформації від НСД у каналах зв'язку // Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2014

Кузьменко Б.В., Чайковська О.А. Захист інформації. Частина 1. Організаційно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки // Київський Національний Університет культури і мистецтв, 2008

Кузьменко Б.В., Чайковська О.А. Захист інформації. Частина 2. Програмно-технічні засоби забезпечення інформаційної безпеки // Київський національний університет культури і мистецтв, 2009

Кононович В.Г., Стайкуца C.В., Лемеха Т.М., Копитін Ю.В. Інформаційна безпека цифрових програмно-керованих АТС // Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2013

Ліпкан В.А., Максименко Ю.Є., Желіховський В.М. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції // Київський національний університет внутрішніх справ, 2006

Літнарович Р.М. Сучасні технології інформаційної безпеки // Міжнародний економіко-гуманітарний універсітет, 2011.

Новожилова М. В., Резнікова С. Ю. Інформаційна безпека систем управління базами даних // Харківський Державний Технічний Університет будівництва та архітектури, 2004

Новожилова М.В., Добротворський С.С., Здановський Я.В. Математичні моделі захисту інформації // Харківський Державний Технічний Університет будівництва та архітектури, 2008

Пашко П.В. Митні інформаційні технології // Київ, 2011

Пижик Г.О. Захист інформації у комп'ютерних системах // Одеська Державна Академія холоду, 2007

Ромака В.А. Системи менеджменту інформаційної безпеки // Національний університет „Львівська політехніка”, 2012

Трегубенко І.Б. Коваль О.В. Безпека корпоративних мереж. Служба каталогу Active Directory // Черкаський державний технологічний університет, 2010

Хорошко В.О., Чередниченко В.С., Шелест М.Є. Основи інформаційної безпеки // Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 2008

На русском языке

Абдикеев Н.М. Информационный менеджмент // М.: ИНФРА-М, 2010.

Аверченков В.И., Рытов М.Ю., Рудановский М.В., Кондрашин Г.В. Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах // Брянский государственный технический университет, 2011.

Андрианов В.В., Зефиров С.Л., Голованов В.Б., Голдуев Н.А. Обеспечение информационной безопасности бизнеса // М.: ЦИПСиР, 2011.

Андрончик А.Н., Богданов В.В., Домуховский Н.А., Коллеров А.С., Синадский Н.И., Хорьков Д.А., Щербаков М.Ю. Защита информации в компьютерных системах. Практический курс // Уральский государственный технический университет, 2008.

Анисимов А.А. Менеджмент в сфере информационной безопасности // Интернет-университет информационных технологий, 2010.

Баричев С.Г., Серов Р.Е. Основы современной криптографии // Москва, 2006.

Белов Е.Б., Лось В.П., Мещеряков Р.В., Шелупанов А.А. Основы информационной безопасности // Москва, 2006.

Варфоломеев А.А. Управление информационными рисками // Российский университет дружбы народов, 2008.

Васильев Р.А. Управление информационной безопасностью // Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 2012.

Васильев Р.А. Комплексная система защиты информации на предприятии // Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 2014.

Васильев Р.А. Криптографические методы защиты информации // Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 2014.

Галатенко В.А. Основы информационной безопасности // Интернет-университет информационных технологий, 2006.

Галатенко В.А. Стандарты информационной безопасности // Интернет-университет информационных технологий, 2006.

Грибунин В.Г., Оков И.Н., Туринцев И.В. Цифровая стеганография // Москва, 2009.

Грибунин В.Г. Чудовский В.В. Комплексная система защиты информации на предприятии // Москва, 2009.

Гришина Н.В. Организация комплексной системы защиты информации // Москва, 2007.

Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Методология создания систем защиты // Киев, 2002.

Домарев В.В. Защита информации и безопасность компьютерных систем // Киев, 1999.

Емельянова Н.3., Партыка Т.Л., Попов И.И. Защита информации в персональном компьютере // Москва, 2009.

Завгородний В.И. Комплексная защита информации в компьютерных системах // Москва, 2001.

Зайцев А.П., Шелупанов А.А. Мещеряков Р.В. Техническая защита информации // Москва, 2007.

Иванов М.А. Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и сетях // Москва, 2001.

Каторин Ю.Ф., Разумовский А.В., Спивак А.И. Защита информации техническими средствами // НИУ ИТМО, С-Пб, 2012.

Курило А.П., Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А И. Основы управления информационной безопасностью // М.: Горячая линия-Телеком, 2013.

Малюк А.А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические основы защиты информации // Москва, 2004.

Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.М. Информационная безопасность и защита информации // Москва, 2008. 

Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Управление рисками информационной безопасности // М.: Горячая линия-Телеком, 2014.

Остроухов В.В. Информационная безопасность // Киев, 2010

Попов В.В. Комплексная защита информации на предприятии // Государственный технический университет «МАИ», 2009.

Романец Ю.В., Тимофеев П.А. Защита информации в компьютерных системах и сетях // Москва, 2001.

Семененко В.А. Информационная безопасность // Московский государственный индустриальный университет, 2008.

Сычев Ю.Н. Основы информационной безопасности // Москва, 2007.

Торокин А.А. Инженерно-техническая защита информации // Москва, 2005.

Шнайер Б., Фергюсон Н. Практическая криптография // Москва, 2005.

Хорев П. Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах // Москва, 2005

Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных сетей и систем // Москва, 2008.

Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах // Москва, 2010.

Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях // Москва, 2012.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Книги | Автор | Статьи | Фильмы | Фото | Ссылки | Отзывы

Контакт | Студентам | Ветеранам | Астрология | Карта сайтаРейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика