09. Стандарты информационной безопасности

Схема международных стандартов управления информационной безопасностью

1. Последние версии международных стандартов управления ИБ

ISO/IEC 27000:2016 Информационная технология. Методы защиты. Системы управления информационной безопасностью. Общие сведения и словарь

ISO/IEC 27000:2018 Information technology. Security techniques. Information security management systems. Overview and vocabulary

ISO/IEC 27001:2013 Информационная технология. Методы защиты. Системы управления информационной безопасностью. Требования

ISO/IEC 27002:2013 Информационная технология. Методы защиты. Свод норм и правил управления информационной безопасностью

ISO/IEC 27003:2010 Информационная технология. Методы защиты. Руководство по реализации системы управления информационной безопасностью

ISO/IEC 27003:2017 Information technology. Security techniques. Information security management systems. Guidance

ISO/IEC 27005:2011 Информационная технология. Методы защиты. Управление рисками информационной безопасности

ISO/IEC 27005:2018 Information technology. Security techniques. Information security risk management

ISO/IEC 27032:2012 Информационная технология. Методы защиты. Руководящие указания по кибербезопасности

ISO/IEC 27035:2011 Информационная технология. Методы защиты. Управление инцидентами информационной безопасности

ISO/IEC 27035-1:2016 Информационная технология. Методы защиты. Управление инцидентами информационной безопасности. Принципы управления инцидентами (MOD)

ISO/IEC 27035-2:2016 Информационная технология. Методы защиты. Управление инцидентами информационной безопасности. Руководящие указания по планированию и подготовке к реагированию на инциденты (MOD)

2. Национальные стандарты Украины

ДБН А.2.2-2-96 Проектування. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування та проектної документації для будівництва

ДСТУ 3396 0-96 Технічний захист інформації. Основні положення.

ДСТУ 3396 1-96 Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт.

ДСТУ 3396.2-97 Технічний захист інформації. Терміни та визначення.

ДСТУ 4145-2002 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевірка

3. Международные стандарты, принятые в Украине как национальные

ДСТУ ISO/IEC 9796-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Схеми цифрового підпису, які забезпечують відновлення повідомлення. Частина 2. Механізми, що ґрунтуються на факторизації цілих чисел (ISO/IEC 9796-2:2010, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 9796-3:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Схеми цифрового підпису, які забезпечують відновлення повідомлення. Частина 3. Механізми, що ґрунтуються на дискретному логарифмі (ISO/IEC 9796-3:2006, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 9797-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Коди автентифікації повідомлень (MACs). Частина 1. Механізми, що використовують блокові шрифти (ISO/IEC 9797-1:2011, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 9797-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Коди автентифікації повідомлень (MACs). Частина 2. Механізми з використанням спеціалізовану геш-функцію (ISO/IEC 9797-2:2011, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 9797-3:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Коди автентифікації повідомлень (MACs). Частина 3. Механізми, що використовують універсальну геш-функцію (ISO/IEC 9797-3:2011, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 9798-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об'єктів. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 9798-1:2010, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 9798-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об'єктів. Частина 2. Механізми, що використовують алгоритми симетричного шифрування (ISO/IEC 9798-2:2008; Cor 3:2013, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 9798-4:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об'єктів. Частина 4. Методи на базі криптографічних контрольних функцій (ISO/IEC 9798-4:1999; Cor 1:2009; Cor 2:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 9798-5:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об'єктів. Частина 5. Механізми, що використовують методи нульової обізнаності (ISO/IEC 9798-5:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 9798-6:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об'єктів. Частина 6. Механізми, що використовують ручну передачу даних (ISO/IEC 9798-6:2010, IDT)

<ДСТУ ISO/IEC 10118-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Геш-функції. Частина 2. Геш-функції, що використовують n-бітний блоковий шифр (ISO/IEC 10118-2:2010; Cor 1:2011, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 10118-4:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Геш-функції. Частина 4. Геш-функції, що використовують модульну арифметику (ISO/IEC 10118-4:1998; Cor 1:2014; Amd 1:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 11770-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 1. Основні положення (ISO/IEC 11770-1:2010, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 11770-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 2. Механізми з використанням симетричних методів (ISO/IEC 11770-2:2008; Cor 1:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 11770-3:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 3. Механізми з використанням асиметричних методів (ISO/IEC 11770-3:2008; Cor 1:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 11770-4:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 4. Механізми, засновані на нестійких секретах (ISO/IEC 11770-4:2008; Cor 1:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 11770-5:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 5. Керування груповими ключами (ISO/IEC 11770-5:2008, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 13335-1:2003 Iнформацiйнi технологiї. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій. Частина 1. Концепцiї та моделi безпеки інформаційних технологій (ISO/IEC TR 13335-1:1996, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 13335-2:2003 Iнформацiйнi технологiї. Частина 2. Настанови з керування безпекою iнформацiйних технологiй (ISO/IEC TR 13335-2:1997, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 13335-3:2003 Інформаційні технології. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій. Частина 3. Методи керування захистом інформаційних технологій (ISO/IEC TR 13335-3:1998, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 13335-4:2005 Інформаційні технології. Настанови з управлiння безпекою інформаційних технологій. Частина 4. Вибирання засобiв захисту (ISO/IEC TR 13335-4:2000, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 13335-5:2005 Інформаційні технології. Настанови з управлiння безпекою інформаційних технологій. Частина 5. Настанова з управлiння мережною безпекою (ISO/IEC TR 13335-5:2001, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 13888-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 13888-1:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 13888-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність. Частина 2. Механізми з використанням симетричних методів (ISO/IEC 13888-2:2010; Cor 1:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 13888-3:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність. Частина 3. Механізми з використанням асиметричних методівb(ISO/IEC 13888-3:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14888-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 14888-1:2008, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14888-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 2. Механізми, що ґрунтуються на факторизації цілих чисел (ISO/IEC 14888-2:2008, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14888-3:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 3. Механізми, що ґрунтуються на дискретному логарифмуванні (ISO/IEC 14888-3:2006; Cor 1:2007; Cor 2:2009; Amd 1:2010; Amd 1:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 15446:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Настанова щодо продукування профілів захисту і цілей захисту (ISO/IEC TR 15446:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15946-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Криптографічні методи на основі еліптичних кривих. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 15946-1:2008; Cor 1:2009; Cor 2:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15946-5:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Криптографічні методи на основі еліптичних кривих. Частина 5. Генерація еліптичних кривих (ISO/IEC 15946-5:2009; Cor 1:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 18014-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 1. Основні положення (ISO/IEC 18014-1:2008, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 18014-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 2. Механізми, виробляють незалежні токени (ISO/IEC 18014-2:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 18014-3:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 3. Механізми, виробляють зв'язані токени (ISO/IEC 18014-3:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 18014-4:2015 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 4. Вiдстежування джерел часу (ISO/IEC 18014-4:2015, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 18031:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Випадкова генерація біт (ISO/IEC 18031:2011; Cor 1:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 18032:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Покоління простих чисел (ISO/IEC 18032:2005, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 18033-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 2. Асиметричні шифри (ISO/IEC 18033-2:2006, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 18033-3:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 3. Блокові шифри (ISO/IEC 18033-3:2010, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 18033-4:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 4. Потокові шифри (ISO/IEC 18033-4:2011, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 18045:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Методологія оцінювання безпеки IT (ISO/IEC 18045:2008, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 19790:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги безпеки до криптографічних модулів (ISO/IEC 19790:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 19791:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Оцінювання безпеки операційних систем (ISO/IEC TR 19791:2010, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 19792:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Оцінювання убезпечення біометричних характеристик (ISO/IEC 19792:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 20009-1:2015 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Анонiмна автентифiкацiя об’єктiв. Частина 1. Загальнi положення (ISO/IEC 20009-1:2013, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 20009-2:2015 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Анонiмна автентифiкацiя об’єктiв. Частина 2. Механiзми, що ґрунтуються на пiдписах з використанням вiдкритого ключа групи (ISO/IEC 20009-2:2013, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 24745:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Захист біометричної інформації (ISO/IEC 24745:2011, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 24759:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги до випробувань криптографічних модулів (ISO/IEC 24759:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 24760-1:2015 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Структура управлiння iдентифiкацiйною iнформацiєю. Частина 1. Термiнологiя та поняття (ISO/IEC 24760-1:2011, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 24761:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Контекст автентифікації для біометрії (ISO/IEC 24761:2009; Cor 1:2013, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27000:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Система управління інформаційною безпекою. Огляд і словник (ISO/IEC 27000:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27001-2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2013; Cor 1:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27002:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Звід практик щодо заходів інформаційної безпеки (ISO/IEC 27002:2013; Cor 1:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27003:2018 Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Керівництво (ISO/IEC 27003:2017, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27005:2019 Інформаційні технології. Методи захисту. Управління ризиками інформаційної безпеки (ISO/IEC 27005:2018, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27006:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги до організацій, які надають послуги з аудиту і сертифікації систем управління інформаційною безпекою (ISO/IEC 27006:2011, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27018:2015 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Кодекси усталеної практики для захисту персональної iдентифiкацiйної iнформацiї (PII) у загальнодоступних хмарах, що дiють як процесори PII (ISO/IEC 27018:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27031:2015 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Настанови щодо готовностi iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй для неперервностi роботи бiзнесу (ISO/IEC 27031:2011, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27032:2016 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Настанови щодо кiбербезпеки (ISO/IEC 27032:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27033-2:2015 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Безпека мережi. Частина 2. Настанови щодо проектування та реалiзацiї безпеки мережi (ISO/IEC 27033-2:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27033-3:2016 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Безпека мережi. Частина 3. Еталоннi мережнi сценарiї. Загрози, методи проектування та проблеми керування (ISO/IEC 27033-3:2010, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27033-4:2015 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Безпека мережi. Частина 4. Убезпечення комунiкацiй мiж мережами з використанням шлюзiв безпеки (ISO/IEC 27033-4:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27033-5:2016 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Безпека мережi. Частина 5. Убезпечення комунiкацiй вздовж мереж з використанням вiртуальних особистих мереж (VPNs) (ISO/IEC 27033-5:2013, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 29149:2015 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Найкращi методи встановлення часових позначок (ISO/IEC TR 29149:2012, IDT)

ДСТУ ГОСТ 28147-2009 Система обробки інформації. Захист криптографічний. Алгоритм криптографічного перетворення (ГОСТ 28147-89)

ДСТУ ISO/IEC 29115:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Основні положення гарантування достовірності об'єкту (ISO/IEC 29115:2013, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 29150:2015 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Шифрування з пiдписом (ISO/IEC 29150:2011; Cor 1:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 29191:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги до частково анонімної, частково непов'язуваної автентифікації (ISO/IEC 29191:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 29192-1:2015 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Легка криптографiя. Частина 1. Загальнi положення (ISO/IEC 29192-1:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 29192-2:2015 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Легка криптографiя. Частина 2. Блоковi шифри (ISO/IEC 29192-2:2012, IDT)<

ДСТУ ISO/IEC 29192-3:2015 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Легка криптографiя. Частина 3. Потоковi шифри (ISO/IEC 29192-3:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 29192-4:2015 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Легка криптографiя. Частина 4. Механiзми щодо використання асиметричних методiв (ISO/IEC 29192-4:2013, IDT)

<ДСТУ ISO/IEC 30111:2015 Інформацiйнi технологiї. Методи захисту. Процеси оброблення вразливостей (ISO/IEC 30111:2013, IDT)

Книги | Автор | Статьи | Фильмы | Фото | Отзывы | Контакт | Студентам | Ветеранам | Творчество | Учебники | Астрология