08. Нормативные документы по технической защите информации

Схема обеспечения информационной безопасности

ТПКО-95 Тимчасове положення про категоріювання об'єктів (втратило чинність)

ТР ЕОТ-95 Тимчасові рекомендації з технічного захисту інформації у засобах обчислювальної техніки, автоматизованих системах і мережах від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводок

ТР ТЗІ - ПЕМВН-95 Тимчасові рекомендації з технічного захисту інформації від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводок

НД ТЗІ 1.5-002-2012 Класифікатор засобів технічного захисту інформації

НД ТЗІ 1.6-002-2003 Правила побудови, викладення, оформлення та позначення нормативних документів системи технічного захисту інформації

НД ТЗІ 2.7-002-99 Методичні вказівки з використання засобів копіювально-розмножувальної техніки

ТЗІ в інформаційних системах від НСД

НД ТЗІ 1.1-002-99 Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу

НД ТЗІ 1.1-003-99 Термінологія в галузі захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу

НД ТЗІ 1.4-001-2000 Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі 

НД ТЗІ 2.5-004-99 Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу

НД ТЗІ 2.5-005-99 Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу (зі зміною № 1)

НД ТЗІ 2.5-007-2007 Вимоги до комплексу засобів захисту інформації, що становить державну таємницю, від несанкціонованого доступу при її обробці в автоматизованих системах класу «1» (обмежений доступ)

НД ТЗІ 2.5-008-2002 Вимоги із захисту службової інформації від несанкціонованого доступу під час оброблення в автоматизованих системах класу «2»

НД ТЗІ 2.5-010-2003 Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу

НД ТЗІ 2.6-001-2011 Порядок проведення робіт з державної експертизи засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу та комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

НД ТЗІ 2.7-009-2009 Методичні вказівки з оцінювання функціональних послуг безпеки в засобах захисту інформації від несанкціонованого доступу

НД ТЗІ 2.7-010-2009 Методичні вказівки з оцінювання рівня гарантій коректності реалізації функціональних послуг безпеки в засобах захисту інформації від несанкціонованого доступу

НД ТЗІ 3.6-001-2000 Технічний захист інформації. Комп’ютерні системи. Порядок створення, впровадження, супроводження та модернізації засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу

НД ТЗІ 3.7-001-99 Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі 

НД ТЗІ 3.7-003-2005 Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі 

                                    ТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності

НД ТЗІ 1.1-005-2007 Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Створення комплексу ТЗІ. Основні положення

НД ТЗІ 1.6-003-04 Створення комплексів технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Правила розроблення, побудови, викладення та оформлення моделі загроз для інформації (обмежений доступ)

НД ТЗІ 1.6-005-2013 Захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Положення про категоріювання об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці

НД ТЗІ 2.1-002-2007 Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Випробування комплексу ТЗІ. Основні положення

НД ТЗІ 2.2-005-08 Захист інформації, яку обробляють засобами електронної обчислювальної техніки на об’єктах інформаційної діяльності, від витоку інформації за рахунок побічних електромагнітних випромінювань і наводів. Норми ефективності захисту (обмежений доступ)

НД ТЗІ 2.3-014-08 Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Методика оцінки ефективності зашумлення ліній електроживлення технічних засобів (обмежений доступ)

НД ТЗІ 2.7-007-08 Захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Методичні вказівки щодо зашумлення ліній електроживлення технічних засобів (обмежений доступ)

НД ТЗІ 2.7-008-08 Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Вимоги та рекомендації із забезпечення захисту мовної інформації від витоку акустичним та віброакустичним каналами. Методичні вказівки (обмежений доступ)

НД ТЗІ 2.7-011-12 Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Методичні вказівки з розробки. Методики виявлення закладних пристроїв

НД ТЗІ 3.1-001-2007 Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Створення комплексів технічного захисту інформації. Передпроектні роботи

НД ТЗІ 3.3-001-2007 Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Створення комплексу технічного захисту інформації. Порядок розроблення та впровадження заходів із захисту інформації

НД ТЗІ Р-001-2000 Засоби активного захисту мовної інформації з акустичними та віброакустичним джерелами випромінювання. Класифікація та загальні технічні вимоги. Рекомендації

ТЗІ на програмно-керованих АТС

НД ТЗІ 1.1-001-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Основні положення

НД ТЗІ 2.5-001-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Специфікації функціональних послуг захисту

НД ТЗІ 2.5-002-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Специфікації гарантій захисту

НД ТЗІ 2.5-003-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Специфікації довірчих оцінок коректності реалізації захисту

НД ТЗІ 2.7-001-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Порядок виконання робіт

НД ТЗІ 3.7-002-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Методика оцінки захищеності інформації (базова)

Книги | Автор | Статьи | Фильмы | Фото | Отзывы | Контакт | Студентам | Ветеранам | Творчество | Учебники | Астрология